Aýratyn

Maşynlar

YFMA-1080 / 1200A

YFMA-1080 / 1200A Kagyz halta üçin PET UV guradyjy bilen doly awtomatiki ýokary tizlikli termiki film laminasiýa enjamy

YFMA-1080 / 1200A YFMA-1080 / 1200A

Aýratyn önümler

WESTON-yň 30-dan gowrak ýurtda bar

WESTON hünärmen çap we gaplaýyş enjamlaryny eksport korporasiýasydyr.

HAKYNDA

WESTON

WESTON hünärmen çap we gaplaýyş enjamlaryny eksport korporasiýasydyr.Bellik, çeýe gaplama, bukulýan karton we gasynlanan pudaklar üçin substraty gaýtadan işlemek, çap etmek we öwürmek üçin enjamlary we hyzmatlary dünýäde öňdebaryjy üpjün edijilerden biri. WESTON-yň 30-dan gowrak ýurtda bar.

“Flute Laminating Machine” we “Papka ýelimi” öndüriji.Hil gözegçiligi we hyzmat ulgamy bilen birleşdirilen Weston, şeýle hem, ökde kesiji, folga möhürleýji maşyn, film laminasiýa enjamy, uv laklaýjy enjam, ekran çap ediji enjamlar we şuňa meňzeş gaplama maşynlary we ş.m. ýaly dürli ökde hünärli grafiki enjamlary paýlaýar.

 

Arza

şanel
käse
gaplamak
Kagyz gutusy
kartoçka
plakat
kitap
Yapyk bellik
 • WESTON 2019-njy ýyldan bäri dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasy Fotoekspert @ | Фотоэк читт bilen uly üstünlik gazandy.
 • WESTON Laminator we UV lak enjamy Hindistanda öňdebaryjy surat neşir kompaniýasyna satyldy
 • 3.WESTON Türkiýäniň öňdebaryjy etiket öndürýän kompaniýasy üçin ýerli Maşyn hyzmaty kompaniýasyny üpjün edýär

ýakynda

HABARLAR

 • WESTON 2019-njy ýyldan bäri dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasy Fotoekspert @ | Фотоэк читт bilen uly üstünlik gazandy.

  WESTON, häzirki zaman doly awtomatiki laminator bilen üpjün edip, dünýäniň 50-ä golaý öňdebaryjy çaphanasy bilen üstünlikli hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Häzirki wagtda Russiýanyň “Fotoekspert” kompaniýasy bilen işleşýäris, bu kompaniýa ýörite önüm öndürýär ...

 • WESTON Laminator we UV lak enjamy Hindistanda öňdebaryjy surat neşir kompaniýasyna satyldy

  Bu öňdebaryjy hindi çaphanasy, gaplamak mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak we giňeltmek üçin zynjyr pyçaklary we UV laklaýyş enjamy bilen WESTON termiki laminatorlaryna maýa goýmak üçin strategiki karar berdi.Bu ädim, onlaýn satuwlara we öýe eltilmegine bolan islegiň ýokarlanmagyna jogap boldy ...

 • 3.WESTON Türkiýäniň öňdebaryjy etiket öndürýän kompaniýasy üçin ýerli Maşyn hyzmaty kompaniýasyny üpjün edýär

  Türkiýede belli maşyn hyzmaty kompaniýasy KAPLAN MATBAA, WESTON bilen Stambulda birnäçe YFMA seriýaly laminator gurmak üçin hyzmatdaşlyk etdi.Bu hyzmatdaşlyk, jenap Omer Kablanyň we KAPLAN MATBAA-daky aýratyn toparynyň ajaýyp işi netijesinde örän üstünlikli boldy.Imp ...